Knut Langeland

Bergen - Bedriftsrådgiver/partner

Knut Langeland

Knut Langeland er utdannet foretaksøkonom fra NHH. Han har arbeidet i Garuda siden 1996 - mesteparten av tiden som bedriftsrådgiver innen rekruttering og lederutvikling. Han arbeider nå mest med rekruttering av ledere på mellom- og topp-plan basert på Garudas konsepter. Knut Langeland har lang erfaring som leder i næringslivet innen flere bransjer - blant annet plast- tekstil- og mekanisk industri, samt større reiselivsbedrifter. Før han kom til Garuda, var Knut Langeland adm. direktør i International Maling AS, som inngår i konsernet Akzo Nobel i Holland.

 

Mobil: 934 38 106
E-post: k.langeland@garuda.no