Richard Hodnefjell

Daglig leder

Richard Hodnefjell

Richard Hodnefjell er utdannet Cand. Polit fra Institutt for Administrasjon- og Organisasjonsvitenskap ved UIB, og har i tillegg etterutdanning innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse ved NHH og BI. Hodnefjell har 10 års erfaring som bedriftsrådgiver i Garuda, og var daglig leder i selskapet fra 2010-2016.
Hodnefjell har det faglige og administrative ansvaret for Garuda Lederskole på Solstrand og har i mange år vært prosessdriver, kursholder og mentor ved programmet.
Han har i tillegg ledet en rekke bedriftsinterne lederutviklingsprogram, og har særlig vært koblet opp imot store aktører innenfor energi og olje- og offshorebransjen. Richard Hodnefjell er i dag HR-direktør i Norgesmøllene, og har kun styre- og eierroller i Garuda Utvikling AS.

Mobil: 412 33 899
E-post: r.hodnefjell@garuda.no