Rolf Skuterud

Rolf Skuterud

Rolf Skuterud har over 20 års erfaring som kurs- og foredragsholder, og har undervisningserfaring fra bl.a BI, Euroskolen og NITH. I tillegg til lang erfaring som leder og prosessdriver innen bedriftsutvikling, har Rolf også spisskompetanse innen markedsførings- og serviceledelse. Han er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har i tillegg Arbeids - og organisasjonspsykologi i fagkretsen.
Skuterud er prosessdriver og foredragsholder ved Garuda Lederskole. Han er også involvert i bedriftsinterne leder- og teamutviklimngsprogram.

Mobil: 907 28 630
E-post: r.skuterud@garuda.no