Lederutvikling

Lederutvikling gjennom Garuda

Vi har nå ledige plasser til Garuda Lederskole GL 83, med oppstar april/mai 2019. Følg linken i venstre marg for mer informasjon og påmelding.

Seminarplan GL 83:

Seminar 1

april/mai  2019

dato kommer

Solstrand
Seminar 2

juni 2019

"

Solstrand
Seminar 3

okt 2019

"

Solstrand
Seminar 4

feb 2020

"

Solstrand
Seminar 5

april 2020

"

Solstrand

I Garuda Utvikling AS jobber vi med organisasjonsutvikling, primært team- og lederutvikling.
Vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne prosesser. Vårt åpne lederutviklingsprogram «Garuda Lederskole» på Solstrand har siden 1992 utviklet over 800 ledere.

Les mer om hvilke effekter våre prosesser har hatt for våre kunder under fagartikler og referanser.

Våre leder- og teamutviklingsprosesser er særlig orientert rundt Garudas Hode- Hjerte- Ben modell:

hodet_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens måte å løse oppgaver?
Gruppenivå: Hva kjennetegner teamets problemløsningsstrategi?
Organisasjonsnivå: Hva kjennetegner organisasjonens problemløsningskultur?

hjerte_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens samarbeidsevner?
Gruppenivå: Hva kjennetegner vår interne og eksterne måte å samhandle?
Organisasjonsnivå: Er kulturen i vår bedrift preget av åpen kommunikasjon og godt samarbeid?

fot_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens gjennomføringsevne?
Gruppenivå: Hvor teamorientert er våre mål- og  prestasjoner?
Organisasjonsnivå: Hvordan prestasjons- og målorientert er vår kultur?