Lederutvikling

Lederutvikling gjennom Garuda

Vi har nå kun 2 plasser ledig til Garuda Lederskole GL 80.  Følg linken i venstre marg for mer informasjon og påmelding.

Seminarplan GL 80:

Seminar 1

Mai 2017

2. - 3.

Solstrand
Seminar 2

August 2017

29. - 30.

Solstrand
Seminar 3

Desember 2017

05. - 06.

Solstrand
Seminar 4

Februar 2018

13. - 14.

Solstrand
Seminar 5

April 2018

17. - 18.

Solstrand

I Garuda Utvikling AS jobber vi med organisasjonsutvikling, primært team- og lederutvikling.
Vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne prosesser. Vårt åpne lederutviklingsprogram «Garuda Lederskole» på Solstrand har siden 1992 utviklet over 800 ledere.

Les mer om hvilke effekter våre prosesser har hatt for våre kunder under fagartikler og referanser.

Våre leder- og teamutviklingsprosesser er særlig orientert rundt Garudas Hode- Hjerte- Ben modell:

hodet_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens måte å løse oppgaver?
Gruppenivå: Hva kjennetegner teamets problemløsningsstrategi?
Organisasjonsnivå: Hva kjennetegner organisasjonens problemløsningskultur?

hjerte_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens samarbeidsevner?
Gruppenivå: Hva kjennetegner vår interne og eksterne måte å samhandle?
Organisasjonsnivå: Er kulturen i vår bedrift preget av åpen kommunikasjon og godt samarbeid?

fot_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens gjennomføringsevne?
Gruppenivå: Hvor teamorientert er våre mål- og  prestasjoner?
Organisasjonsnivå: Hvordan prestasjons- og målorientert er vår kultur?