Aktuelt

 • Endring & omstilling - fra planer til resultat

  Garuda Utvikling AS har sterk kompetanse på endrings- og omstillingsprosesser. Vi viser deg og ditt team hvordan du skal strukturere, planlegge og gjennomføre endringsprosesser. Hva som er riktige steg på veien, og hvordan du lykkes. Les mer her: Endring og Omstilling

 • Lederutfordringer i fiske- og oppdrettsbransjen

  "Fiske- og oppdrettsbransjen har alltid vært svært operativt orientert. Dette ligger i dens natur og arbeidsprosessene har vært sterkt preget av dette DNA-et. Mange selskap har hatt mer fokus ut av organisasjonen enn innover. De har vokst raskt og flere merker nå et økende behov for å profesjonalisere bransjen..." Ilaks har intervjuet Garuda v/Richard Hodnefjell: […]

 • Endring og omstilling. Er du klar for utfordringene?

  Endring og omstilling. Er du klar for utfordringene?             (Artikkelen står på trykk i Ledernytt nr. 1 2015) Næringslivet 2015 er preget av endrings- og omstillingsprosesser, fusjoner, oppkjøp, nedbemanninger og permitteringer. Dette er prosesser som oppleves som krevende.  Er du som leder klar for å møte disse utfordringene? Samtidig utløser disse endringene nye og kanskje mer […]

 • Godt lederskap

  Ledelse handler om å lede andre, og å utvikle godt medarbeiderskap. Likevel viser undersøkelser i Norge at ledere alt for ofte blir bundet opp i administrasjon, og at de da blir styrings- og kontrollfokusert. Mange norske ledere sliter med lederrollen fordi man ikke prioriterer riktig. For mye fokus på administrative oppgaver og egeninnsats setter preg […]

 • Management & Leadership av Richard Hodnefjell

  Artikkelen stod første gang på trykk i bladet Ledernytt nr 1. 2013 under tittelen "Er du en god motivator, relasjonsbygger og kommunikator?"   Du har kanskje en sterk fagkompetanse, men har du i tillegg den relasjonelle kompetansen som skal til for å bli en dyktig leder? Alle bedrifter, uavhengig av bransje, har en «kald» og […]