Garuda lederskole

Om Garuda Lederskole

Mer enn 800 ledere har de siste 20 årene gjennomført Garudas Lederutviklingsprogram på Solstrand i Bergen.

Solstrand 2014Garuda lederskole strekker seg over ett år, og i denne perioden gjennomføres 5 samlinger, hver på 2 dager. Programmets unike konsept er at det er tilpasset hver enkelt deltaker. Hver deltaker får personlig oppfølging og coaching gjennom et helt år. Deltakerne kommer fra forskjellige ledelsesnivå i et bredt spekter av bransjer.

Det stilles ingen bestemte krav til utdanning eller formell kompetanse for å delta på Garuda lederskole. Programmet passer for alle som vil øke sin lederkompetanse, og bli tryggere i lederrollen.

Pris totalt for Garuda lederskole er kr  65 000,- eks. hotellkostnader.

Dette programmet er meget bra. Det gav meg som senior en bedre selvinnsikt.  Av den grunn går alle i min linjeledelse lederkurs fra Garuda, for at de også skal kunne få verdifull selvinnsikt og kunne utvikle seg og sitt team til å nå våre mål.

quote

ARNE MÆLAND
GENERAL MANAGER
SHIP SERVICES

Som ung leder for et oljeselskap i et kriserammet marked har det vært av stor betydning å ha Garuda lederskole i ryggmargen. Kursopplegget er svært profesjonelt lagt opp med topp instruktører og høy relevans til teorien. Solstrand er i tillegg et ypperlig kurssted for å utnytte kurset maksimalt. Anbefales til alle type ledere!

quote
JON ARNE RAMSLAND       DAGLIG LEDER, WEPCO

Nye oppstarter av kull i Garuda Lederskole

Kurs Oppstart Sted Påmelding
Garuda Lederskole (GL) nr 82 25 september 2018 Os Se kurs/Meld på
Garuda Lederskole (GL) nr 83 23 april 2019 Os Se kurs/Meld på

Seminar 1

Mitt lederskap

 • Personlige egenskapers betydning for godt lederskap
 • Garuda-modellen; Hode-Hjerte-Ben
 • Kompetansekartlegging og identifisering av utviklingspotensial
 • Etablering av mål og handlingsplan
 • Prosessverktøy: Garuda Kompetanseprofil

Bedriftsbesøk

Seminar 2

Team og teamutvikling

 • Hva kjennetegner effektive team?
 • Fokusert ledelse
 • En bedrifts fire funksjonsområder
 • Hvor godt utnytter mitt team sitt potensiale?
 • Utvikling av egne team
 • Prosessverktøy: Garuda teamanalyse, FokusProfil

Bedriftsbesøk

Seminar 3

Leder- og medarbeiderutvikling

 • Ledelse og selvledelse
 • Lederrollen; forventningerog krav
 • Situasjonsbestem ledelse
 • Innsikt i egen lederrolleprofil i relasjon til medarbeidere
 • Relasjonstilpasset ledelse
 • Prosessverktøy; Garuda Lederrolleanalyse

Bedriftsbesøk

Seminar 4

Bedrifts- og kulturutvikling

 • Bedriftskultur; hvordan ulike bedriftskulturer skapes og utvikles
 • Lederen som kulturskaper
 • Kjerneverdier som kollektiv styringsmekanisme
 • Hvordan utvikle bedrifskultur - 7 konkrete trinn
 • Bedriftsutvikling; Service Profit Chain - en helhetlig forståelse
 • Prosessverktøy; Garuda Kultur- og Klimaanalyse

Bedriftsbesøk

Seminar 5

Helhetssyn i ledelse

 • Status for leder, team og enhet i forhold til de målparametre som ble etablert
 • Case/hovedoppgave
 • Helhetssyn på ledelse; fra individ, team/avdeling til bedriften sett under ett
 • Hode-Hjerte-Ben i en helhetlig modell
 • Mitt lederskap og veien videre