Om Garuda

Om Garuda

I Garuda leverer vi rekruttering og rådgivning til privat og offentlig sektor. Vi kan vise til over 25 års tilstedeværelse i det norske næringslivet, og flere enn 3500 rekrutteringer er gjennomført. Dette gjør at vi har bygget opp en solid kompetanse om hvilke kritiske suksessfaktorer som gjelder når ansettelser skal gjøres og ledere skal trenes.

Vi er et utspring fra danske Garuda, som er vår nære samarbeidspartner og leverandør av våre analyseverktøy. I Norge er Garuda etablert som to selvstendige, samarbeidende selskap i Bergen og Oslo. Vi bygger vår filosofi rundt rekruttering og lederutvikling på danske Garuda sine prinsipper, som uavhengige virksomheter.

Garuda Reasearch Institute er Skandinavias største leverandør av egne profil- og dialogverktøy. Instituttet har utviklet flere ulike profilverktøy som kan benyttes i valg og utvikling av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Formålet med Garuda sine profilverktøy er å skape dialog om personkompetanse. Flere av verktøyene utviklet av Garuda Research Institute brukes av HR-avdelinger i noen av verdens største selskap.