Om Garuda

Om Garuda

I Garuda leverer vi rekruttering og rådgivning til privat og offentlig sektor. Vi kan vise til 25 års tilstedeværelse i det norske næringslivet og flere enn 3000 rekrutteringer er gjennomført. For å bli godt kjent med organisasjonen når vi skal rekruttere ny leder gjennomfører vi ulike team samlinger tilpasset kundens ønske og behov. Dette gjør at vi etter hvert har bygget opp en solid kompetanse om kritiske suksessfaktorer når ansettelser skal gjøres, ledere skal trenes og man vurderer å ta det store valget om å bytte jobb.

Vi har daglig kontakt med beslutningstagere lokalt og nasjonalt, og vi tror det gir oss gode forutsetninger for å sette oss inn i våre kunders virksomhet og utfordringer. Kombinasjonen av erfaring og tilstedeværelse i våre kunders miljø, mener vi er noe av nøkkelen til et vellykket samarbeid. Vi er et utspring fra danske Garuda, som er vår nære samarbeidspartner og leverandør av våre analyseverktøy.

Garuda Reasearch Institute er Skandinavias største leverandør av egne profil- og dialogverktøy. Vi har utviklet profilverktøy for alle oppgaver i valg og utvikling av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.  Formålet med Garuda sitt profilverktøy er å legge grunnlaget for en åpen og lik dialog om egenskaper som påvirker arbeidslivet. Verktøyene brukes for tiden av et stort antall offentlige og private selskaper, både i Norge og internasjonalt. Testene gjennomføres utføres på kandidatens morsmål.

Om navnet "Garuda"

Garuda Solisten er i den indiske mytologien en gigantisk fugl som fungerer som Gud Vishnus transportmiddel.  Garuda er en halv fugl og halvt menneske.  Han har kropp og lemmer som et menneske, men med ørens hode, nebb og vinger. Garuda sies å bevege seg så fort som tanken.

Selv om Garuda sin filosofi ikke er inspirert av østlige religioner, kan man mer nøyaktig finne visse likheter mellom Garuda sine grunnleggende ideer og, for eksempel, Garuda fugl symbolikk. I mytologi ødelegger Garuda slanger og helbreder forfalskningen av slangegiften.  På samme måte vil vi bidra til å vise frem "slanger" som lammer mennesker og deres organisasjoner og hindrer positiv utvikling.

Selv om vi vanligvis oppfatter utvikling som en naturlig løpende prosess, vet vi fra erfaring at de store utviklingene ofte bare tas når du er i krise.  Først da er du villig til å forlate sine etablerte tros systemer og gå nye måter.  Men i Garuda ønsker vi ikke å vente på utviklingen - og krisen.  Vi vil bidra til å skape utviklingen.  Ved å legge lys på verdiene som styrer individets holdninger og atferd, vil vi forhindre fremtidig lammelse og i stedet legge grunnlaget for fortsatt personlig og lederutvikling.