Fokusprofilen

FokusProfilen

Fokusprofilen lar deg avdekke en persons fokus og kartlegge hvilke typer oppgaver den enkelte medarbeider foretrekker - og er best. Den gir grunnlag for en kvalifisert og konstruktiv dialog om motivasjon, ansvar, utfordringer og utviklingsmuligheter, og hjelper folk å oppnå større trivsel og suksess på jobben.  I tillegg til å velge og samle de riktige personene for å løse bestemte oppgaver, er en av lederens viktigste oppgaver å sikre at de rette medarbeidere fokuserer på de rette områdene. FokusProfilen inneholder dessuten en rekke moduler som kan benyttes i teambuilding og personlig utvikling, bl.a. SpeilProfil, TeamProfil, JobbkravProfil m.m. FokusProfilen kan anvendes av personer som gjennomfører et brukerkurs på 2 dager.

Fakta:

64 spørsmål
Utfylles på ca 15 min
4 trekk/fokushjørner
Utskrift inneholder:
Grafisk profil
Fortolkningstekst
Utsagnsanalyse
Softwaret inneholder:
PersonProfil-modul, Jobb- krav-modul,
SpeilProfil- modul, UtviklingsProfil,
DrømmejobbProfil, Team- Profil,
FokusgruppeProfil

FOKUSMODELLEN - GIR ORGANISASJONEN ET FELLES SPRÅK

Fokusprofilen er utviklet på grunnlag av Fokusmodellen basert på teorien om at i hver avdeling eller gruppe må fire grunnleggende funksjoner utføres for å sikre at tingene fungerer.  Fire områder som individ kan fokusere mer eller mindre på.  Modellen er enkel og lett å forstå, og bidrar dermed til å skape et felles språk og en felles forståelse på alle nivåer i organisasjonen.

Dette gir deg en lett forståelig oversikt over hvordan fokus ligger på de fire områdene - og et optimalt utgangspunkt for en dialog om oppgaver, kompetanse og utvikling. Faktorer som fører til formulering og vellykket gjennomføring av strategier, endringer, innovasjoner og utvikling av nyskapende kraft.

PERSONLIG PROFIL

Med grunnprofilen kan du opprette en personprofil trukket i henhold til respondentens svar angående din egen oppførsel.  Dette kan kombineres med personens vurdering av hvordan de oppfattes av andre (ego speil).  Ved hjelp av uttalelsesanalysen kan brukerens opplæring klargjøre hvilke områder som skal dekkes under samtalen.

GarudaProfilen: Et sterkt verktøy for rekruttering og lederutvikling
GarudaProfilen er en konsentrert versjon av kvalifikasjons profil som også avslører 16 personlighetsfunksjoner - men det tar en time å fullføre ferdighetsprofilen, Garuda-profilen kan fullføres på 20 minutter. Basert på et spørreskjema med 128 uttalelser gir Garuda-profilen deg en grafisk oversikt over personlige ferdigheter og erfaringer.  I tillegg får du forslag til tolkninger, samt en rekke analysefasiliteter som hjelper deg med å kvalifisere dialogen i forbindelse med blant annet,  rekruttering og lederutvikling.
Under en rekruttering, med GarudaProfil, får du muligheten til å forberede ledige stillinger, skjermkandidater og stille målrettede og kvalifiserte spørsmål til et jobbintervju - slik at du får et solid grunnlag for å vurdere hvem som er riktig kandidat til jobben.