Fokusprofilen

FokusProfilen

Fokusprofilens formål er å avdekke en persons fokus og videre kartlegge hvilke typer oppgaver den enkelte medarbeider foretrekker - og er best på. Verktøyet gir et godt utgangspunkt for dialog om oppgaver, kompetanse og utvikling – både på individuelt nivå og i team, og den gir grunnlag for en kvalifisert og konstruktiv dialog om motivasjon, ansvar, utfordringer og utviklingsmuligheter.

Fakta:

  • Respondenten får presentert 64 spørsmål
  • Gjennomsnittlig besvarelsestid er 15 minutter
  • Testen er basert på 4 hovedtrekk/fokushjørner
  • Utskrift inneholder grafisk profil, fortolkningstekst og utsagnsanalyse

FOKUSMODELLEN - GIR ORGANISASJONEN ET FELLES SPRÅK

Fokusprofilen er utviklet på grunnlag av Fokusmodellen, som er basert på teorien om at i hver avdeling eller gruppe må fire grunnleggende funksjoner utføres for å sikre at tingene fungerer. Modellen er enkel og lett å forstå, og kan bidra til å skape et felles språk og en felles forståelse på alle nivåer i organisasjonen.