Formålet

Formålet med Garudas analyseverktøy er:

• Å avdekke de menneskelige ressursene som har betydning for arbeidsmessig suksess
• Å skape dialoger rundt hvordan kompetansen utnyttes best mulig i arbeidslivet
• Å skape en åpen og likeverdig kommunikasjon
• Å skape jobbtilfredshet, livskvalitet og verditilvekst for organisasjonen og medarbeiderne

Med Garuda sine profil verktøy, kan du tegne en ønsket teamet profil basert på kravene i team, team funksjoner som skal utføres og de profilene du mener best i stand til å gjennomføre funksjoner. La dem potensielle kandidater til teamet fullføre en Fokus profil og sammenligne profilene med hverandre og med Team profil. Dermed kan du avdekker hvordan de enkelte personprofilene passer sammen og utfyller hverandre - og hvis de samsvarer med hva du vil ha fra det gitte teamet, vil oppgavene teamet løse, så vel som resultatene forventes.

• Et team bestående av profiler som har faglig kompetanse og personlige ferdigheter  utfyller hverandre, profiler som har kjennskap til og forståelse for hverandres forskjeller og som sammen samsvarer med kravene som er satt for det gitte teamet, vil ha gode forutsetninger for effektivt samarbeid og å levere de forventede resultatene.