Garuda sine verdier og etikk

 Garuda sine verdier og etikk   

Vi tror at god ledelse og utvikling er basert på et verdisett som handler om å balansere mennesker. At de er ærlige, imøtekommende og engasjert.
Bare hvis man balanserer et likestillingsnivå mellom leder og leder, vil individet påta seg et naturlig ansvar for oppgavene som skal løses i sitt daglige liv, ved hjelp av sitt kreative potensial for å løse dem.

En personlig profil fra Garuda har aldri et mål i seg selv. På den annen side bidrar våre profilverktøy til å skape en kvalifisert dialog om menneskelige ressurser og faglige ferdigheter. Våre verdier og etikk er reflektert i vår velkjente Hode-Hjerte-Ben modell.