Hode-Hjerte-Ben Modellen

Hode-Hjerte-Ben Modellen

Når man jobber med å utvikle mennesker er det viktig å ha et solid teoretisk fundament. Vår filosofi for utvikling er orientert rundt Garuda sin Hode-Hjerte-Ben modell. Modellen tydeliggjør den enkelte leders personlige kompetanse, og utviklingspotensialet. Videre fungerer modellen som et kartleggingsverktøy som analyserer den samlede kompetansen i de enkelte team, avdelinger og bedriften som helhet

Hodet sine egenskaper

Evnen til å analysere, få ideer, strukturere og organisere

Hjertet sine egenskaper

Evnen til å samarbeide, oppnå aksept på ideer og etablere tillitsforhold

Benene sine egenskaper

Evnen til å påta seg et selvstendig resultatansvar og gjennomføre løsninger