HR-verktøy fra Garuda research institute i Danmark

HR-verktøy fra Garuda research institute i Danmark

Garuda er Skandinavias største leverandør av egenutviklede analyse- og samtaleverktøy til bruk innen rekruttering, lederutvikling, kompetansekartlegging samt team- og organisasjonsutvikling. Garuda Reasearch Institute i Danmark har vært med på utviklingen av HR-verktøy siden 1982 og driver kontinuerlig konseptutvikling og tilpassing. Verktøyene har vært igjennom en omfattende granskning av STP i Sverige (Stiftelsen for Tillämpad Psykologi), med svært positiv omtale.

Våre HR-verktøy er utviklet som opplegg til dialog, og formålet er å avdekke menneskelige ressurser som har betydning for arbeidsmessig suksess.Vi tilbyr ulike analyseverktøy; personlighetsanalyser, teamanalyser, lederrolleanalyser med flere.

Med Garuda sine HR-verktøy kan du gjøre kartlegginger fra individnivå til teamnivå – og organisasjonen som helhet.

For mer informasjon ta kontakt med oss eller direkte med Garuda i Danmark.

Samtaleverktøyene skaper balanse mellom mennesker

Felles for alle Garuda sine verktøyer at de er HR- og samtaleverktøy – ikke bare tester. De gir ingen riktige eller gale svar, men vurderer om en medarbeider eller leder harmonerer med innholdet i jobben sin og gir et bilde av personlig egnethet. Tanken om å skape rammene for en harmonisk arbeidsplass er bakgrunnen for alt vi gjør hos Garuda. Alle våre verktøy har som mål å skape balanse mellom mennesker. Det betyr i praksis at personligheten skal stemme overens med den jobben vi foretar oss og de kollegaene vi omgir oss med.

Vi tror på at vellykket ledelse beror på empati, tillit og troverdighet, og at det er lettere å tilpasse jobben til personligheten enn personligheten til jobben.