HR-verktøy fra Garuda research institute i Danmark

HR-verktøy fra Garuda research institute i Danmark

Garuda er Skandinavias største leverandør av egenutviklede analyse- og samtaleverktøy til bruk innen rekruttering, lederutvikling, kompetansekartlegging samt team- og organisasjonsutvikling. Garuda Reasearch Institute i Danmark har vært med på utviklingen av HR-verktøy siden 1982 og driver kontinuerlig utvikling og tilpassing av verktøyene. Verktøyene har vært igjennom en omfattende utredning av STP i Sverige (Stiftelsen for Tillämpad Psykologi), med positiv respons.

Våre HR-verktøy er utviklet som samtaleverktøy, og formålet er å avdekke menneskelige ressurser som har betydning for arbeidsmessig suksess. Vi tilbyr ulike analyseverktøy, både personlighetsanalyser og teamanalyser. Med Garuda sine HR-verktøy kan du gjøre kartlegginger fra individ-til teamnivå.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om våre verktøy.