Test eller samtale

Test eller samtaleverktøy?

Garuda sitt verktøy er ikke lukkede psykologiske tester, men analyse- og samtaleverktøy som legger opp til åpenhet i både analyser og samtaler.
Vi er overbevist om at det enkelte menneskets lyst og motivasjon til å arbeide med personlig utvikling er avgjørende for et positivt resultat. Derfor mener vi at det er viktig å være åpen omkring analysens metoder og resultater, samt å kommunisere dette på et forståelig og dagligdags språk. Som gjennomgående kommunikasjonsmodell benytter derfor Garuda Hode-Hjerte-Ben modellen. Modellens enkle og pedagogiske oppbyggingen gjør analyseresultatene forståelige og tillitsvekkende.

Garuda sitt analyseverktøy er utviklet som opplegg til dialog, og analyseresultatene skal alltid følges opp med en samtale. Dette for at analyseresultatene skal kunne verifiseres og for at begge parter får det optimale utbyttet av prosessen.

Garuda har utviklet et bredt spekter av profilverktøy som sammen gjør det mulig å komme seg rundt hele individet, gruppen og organisasjonen. Vi har profilverktøy av forskjellig kompleksitet og for ansatte på alle organisasjonsnivåer - fra toppledere til timelønnede ansatte.

Sertifisering av Garudas testverktøy

Vi sertifiserer alle som ønsker mer kompetanse innenfor fagfeltet HR-verktøy i Garudas testverktøy, enten gjennom åpne kurs eller som et tilpasset kurs internt i din bedrift. På den måten kan dere selv ta i bruk Garudas analyseverktøyene, enten gjennom en årlig lisensavtale, eller gjennom stykkvise kjøp. Avtaler med lisenser og kjøp av analyser går via Garuda Research Institutt i Danmark. Analysene kommer på forskjellige språk.

Garuda profilverktøy er utviklet og oppdatert av Garuda Research Institute, som har grunnlegger og eier Finn Havaleschka, cand.scient.pol.  (Ph.D.), i spissen. Garuda Research Institute ble etablert i 1982 med det formål å forske i rekruttering og utvikle verktøy som bedrifter kan benytte når man ansetter nye ansatte.

Finn Havaleschka og Garuda Research Institute har jobbet med rekruttering fra et psykologisk og ledelsesmessig perspektiv.  Flere av verktøyene utviklet av Garuda Research Institute brukes av HR-avdelinger i noen av verdens største selskaper. I Norge ble Garuda etablert som selvstendig selskap, og er det fremdeles. Vi bygger vår filosofi rundt rekruttering og lederutvikling på danske Garuda sine prinsipper, men er ellers en uavhengig virksomhet. Finn Havaleschka har stått for utviklingen av Garudas samtaleverktøy, og han leder fortsatt arbeidet med å videreutvikle verktøyene i Garuda Research Intitute Danmark.