Test eller samtale

Test eller samtaleverktøy?

Garuda sitt verktøy er ikke lukkede psykologiske tester, men analyse- og samtaleverktøy som legger opp til åpenhet i både analyser og samtaler.

Vi er overbevist om at det enkelte menneskets lyst og motivasjon til å arbeide med personlig utvikling er avgjørende for et positivt resultat. Derfor mener vi at det er viktig å være åpen omkring analysens metoder og resultater, samt å kommunisere dette på et forståelig og dagligdags språk. Som gjennomgående kommunikasjonsmodell benytter derfor Garuda Hode-Hjerte-Ben modellen. Modellens enkle og pedagogiske oppbygging gjør analyseresultatene enkle å forstå.

Garuda sine analyseverktøy er utviklet som opplegg til dialog, og analyseresultatene skal alltid følges opp med en samtale. Dette for at analyseresultatene skal kunne verifiseres, og for at begge parter får et optimalt utbytte av prosessen.