Ole Christian Stubberud

Ole Christian Stubberud er utdannet offiser ved Krigsskolen i Hæren, har mellomfag i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, og han har studert russisk ved Etterretningshøgskolen i Forsvaret. Han har også studert økonomi og markedsføring ved BI. Etter studiene jobbet han 10 år i Forsvaret, først i ulike lederstillinger, og deretter som etterretningsoffiser i Etterretningstjenesten. Han har jobbet med rekruttering siden 1999, med erfaring fra flere internasjonale Executive Search-selskaper. Ole Christian begynte i Garuda i 2004 og jobber med rekruttering av spesialister, mellomledere og toppledere til selskaper, flere børsnoterte, og til offentlig sektor. Han er partner og leder Oslo-kontoret.

Ole

Ole Christian Stubberud

Daglig leder Garuda Oslo
Bedriftsrådgiver og partner
Tlf: 415 69 331
E-post: oc.stubberud@garuda.no