Referanser

Et utrolig motiverende kurs hvor alle både måtte, og ville bidra. Det har bidratt til en økt selvinnsikt, og gitt meg gode verktøy som jeg bruker i det daglige i min nye lederrolle.

quote

Geir Olav Mellingen, Direktør Akvariet i Bergen

Følte virkelig at dette var et program som satte spor i meg. Ofte er kurs relatert til mye teori hvor man kan miste litt fokus underveis. Gjennom dette programmet i 2015 følte jeg at man virkelig gikk inn i realistiske scenarier og hadde fokus på de tingene som angår lederutvikling og situasjonshåndtering.

quote

Frits A. Løberg, Produksjonsleder Norgesmøllene

Etablering av et eget lederutviklingsprogram er et viktig element for å utvikle APPLY-konsernets organisasjonskultur. Her er Garuda en sentral samarbeidspartner for oss, som bidrar både til personlig utvikling av ledere og til å legge grunnlag for teamarbeid og nettverksbygging på tvers av bedriftene våre. quote

Bjørn Røvær, Direktør HR/HMS&Q Apply ASA

Dette programmet kan du ikke forholde deg passiv til, mange vekkere fås underveis og redskapene er nyttige. quote

Petter Teige, Avdelingsleder Anders O. Grevstad AS

Dette programmet er meget bra. Det gav meg som senior en bedre selvinnsikt.  Av den grunn går alle i min linjeledelse lederkurs fra Garuda, for at de også skal kunne få verdifull selvinnsikt og kunne utvikle seg og sitt team til å nå våre mål. quote

Arne Mæland, General Manager Ship Services

Samarbeidet med Garuda Utvikling AS har vært en suksess. Kursopplegget støtter meget godt opp om våre interne krav og mål. Kraftakademiet er derfor blitt et ankerfeste i SKL sin satsing på kompetanse og ledelse. quote

Silje Rullestad, HR- ansvarlig Sunnhordaland Kraftlag

Jeg har i løpet av programmet jobbet mot konkrete mål i forhold til egen utvikling. Jeg vil anbefale Garuda Lederskole til andre. quote

Hege Selheim Rinke, Seksjonsleder Helse Bergen HF

Siden 2008 har vi benyttet Garuda på lederutvikling, og tilbakemeldingene og effekten har vært god. Utvikling av spesielt 1. linjeledere er viktig når en skal ta ombord nye ansatte. Målet vårt er å ha gode og motiverte ledere som tar ledelse på alvor. quote

Geir Ove Sele, HR- direktør Wärtsilä Noryway