Rekruttering

Å skape verdier gjennom mennesker

Rekruttering med positive resultater

 «Det handler ikke om hva man kan, men hvordan man bruker sine kunnskaper og evner»

På sosiale medier er det lett å finne CV-er og kartlegge kandidatens utdanning og erfaring. Det som ofte er krevende er å bli kjent med kandidatens personlige egenskaper og hvordan kandidaten bruker sin kunnskap og sine evner i samspill med andre mennesker. I en god rekrutteringsprosess skal vi på en ekte og god måte ivareta både kandidatens og oppdragsgiver behov.

Å skape verdier gjennom mennesker krever engasjement og kompetanse. Vi må forstå vår oppdragsgiver sitt behov når vi rekrutterer for dem. I samarbeid med kunden starter hver rekruttering med en grundig utarbeidelse av en kravspesifikasjon for stillingen. Dette er helt avgjørende for en god ansettelse, det er her vi avklarer forventninger rundt utdannelse, erfaring, bakgrunn og egenskaper. En god kravspesifikasjon vil kunne sikre at bedriftens ressursbehov stemmer med stillingsinstruksen. For varige og positive resultater i rekruttering, bruker vi aktivt vår erfaring og spisskompetanse i kombinasjon med Garuda sine profil verktøy. Vi er en ærlig sparringspartner for våre samarbeidspartnere og kandidater. Vi legger vekt på en strukturert og rasjonell arbeidsform med klart definerte metoder, ressursbruk og tidsplan for hvert enkel oppdrag.

De fleste av våre kunder velger å kombinere annonsering med aktivt søk. Det innebærer at Garuda, i tillegg til å annonsere stillingen, søker aktivt i markedet og nettverk etter de beste kandidatene. Garuda sine profilverktøy og personlighetstester gjør det lettere å identifisere og formulere nettopp de personlige ferdighetene som bedriften eller organisasjonen behøver. Garuda sine profil verktøy danner dermed et bedre grunnlag for en effektiv rekruttering, til glede for både HR avdelingen, medarbeidere, ledere og kandidater.

Garuda sitt profil verktøy for rekruttering er basert på Hode-Hjerte-Ben modellen. Modellen gir organisasjonen et felles språk og tillater en konstruktiv dialog og diskusjon om personlige preferanser og faglige forutsetninger. Dermed kan vurdering av behov og krav som faktisk er knyttet til ledig stilling og til personen som skal ansettes - gjøres i et felleskap. Å ha et felles språk for dialog om personlige ferdigheter er også en stor hjelp for medarbeiderutvikling.