Executive Search

Garuda Executive Search

Garuda har til enhver tid oppdrag basert på executive search (aktivt søk), som ikke vil være synlige på våre hjemmesider eller i media. I disse oppdragene baserer vi prosessen på strategiske hensyn for vår oppdragsgiver, og diskresjon for de involverte.

Gjennom tilstedeværelse i det norske næringsliv over flere år, har vi opparbeidet oss et godt nettverk på tvers av bransjer. Gjensidig respekt og tillit er noen av stikkordene for å lykkes med executive search, og vi opplever stor grad av gjenkjøp fra våre kunder.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med executive search, eller ønsker du å vurdere nye karrieremuligheter, er du velkommen til å ta kontakt med oss.