Executive Search

Garuda Executive Search

Garuda har til enhver tid executive search oppdrag, som ikke vil være synlige på våre hjemmesider eller i media. Når vi jobber med oppdrag på executive search, baserer vi prosessen på strategiske hensyn for vår oppdragsgiver, og diskresjon for de involverte.

For å få vite mer om vår erfaring, og for konkrete referanser, vennligst kontakt oss.

Gjennom tilstedeværelse i det norske næringsliv over flere år, har vi opparbeidet oss et godt nettverk, hvor gjensidig respekt og tillit er noen av stikkordene for å lykkes med executive search. Selv om vi kjenner markedet godt, kan det hende vi ikke har kartlagt deg og din kompetanse.

Ønsker du å vurdere nye karrieremuligheter, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Enten direkte til en av våre bedriftsrådgivere, eller ved å sende/registrere din CV.