Kandidatvurdering

Garuda kandidatvurdering

Kandidatvurdering er et tilbud til virksomheter som ønsker å gjennomføre deler av rekrutteringsprosessen selv, og som ser verdien av å trekke inn en tredjeparts nøytrale vurdering for å styrke beslutningsgrunnlaget når rett person skal ansettes.

Hensikten med kandidatvurdering er å belyse kandidatenes personlige egenskaper sett i forhold til arbeidsoppgavene personen skal utføre i stillingen.

Kandidatvurdering består av test, dybdeintervju og referansesjekk av de kandidatene og avsluttes med en skriftlig rapport til oppdragsgiver.