Outplacement og Management for hire

Outplacement

Ved omstilling og nedbemanning kan Garuda være en rådgiver og leverandør til våre kunder. Outplacement kan gis som en del av en sluttpakke ved nedbemanning/oppsigelse. Vi har levert outplacement i mer enn tjue år.  Vår erfaring er at outplacement skaper trygghetet, gir kompetanseløft og støtte, gjennom konkret trening, for den berørte medarbeideren. Outplacement består av kompetansekartlegging, intervjutrening og jobbsøkehjelp. Vi skreddersyr en løsning for den enkelte der den planlagte progresjonen/prosjektet avtales på forhånd. Vår erfaring er at dette hjelper medarbeideren til å få en raskere og mer konstruktiv vei videre til en ny jobb etter å ha vært gjennom en omstilling eller nedbemanning.

Management for hire

Management for hire kan være både et alternativ og et supplement til rekruttering: En god løsning for et selskap hvis man har behov for tilgang på en type kompetanse i et avgrenset tidsrom. Garuda har personer i sitt nettverk som har som profesjon å jobbe som konsulenter, og har derfor god trening i og raskt sette seg inn i virksomheter å løse oppgavene som følger av rollen. Snakk gjerne med oss for råd om spesifisering og avgrensning av behovet dere har og varighet på et eventuelt oppdrag.

Garuda kandidatvurdering

Kandidatvurdering er et tilbud til virksomheter som ønsker å gjennomføre deler av rekrutteringsprosessen selv, og som ser verdien av å trekke inn en tredjeparts nøytrale vurdering for å styrke beslutningsgrunnlaget når rett person skal ansettes.
Hensikten med kandidatvurdering er å belyse kandidatenes personlige egenskaper sett i forhold til arbeidsoppgavene personen skal utføre i stillingen. Kandidatvurdering består av Garuda kompetanseprofil, dybdeintervju og referansesjekk av aktuelle kandidater.  Skriftlig rapport sendes fra Garuda til oppdragsgiver.