Styrerekruttering

Styrerekruttering

Et slagkraftig styre er utgangspunktet for en god drift av et selskap. De samme prinsipper gjelder ved sammensetning av styret som ved utvelgelse i rekruttering; man vil sikre en god sammensetning av mennesker og rett kompetanse på rett sted. Garuda har lang erfaring og et solid nettverk som kan bidra til å sikre at ditt selskap får best mulig utgangspunkt.