Styrerekruttering

Styrerekruttering

Et handlingskraftig og kompetent styre kan være avgjørende i både drift og utvikling av et selskap, og de samme prinsipper gjelder ved styrerekruttering som ved utvelgelse i annen rekruttering; man vil sikre en god sammensetning av mennesker og kompetanse. Et selskap trenger styremedlemmer som er bevisste sine roller, sin innflytelse, og sitt ansvar.

Garuda har lang erfaring med styrerekruttering, og et solid nettverk som kan bidra til å sikre at ditt selskap får best mulig utgangspunkt, gjennom et riktig sammensatt styre. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om hvordan vi i Garuda kan bistå dere i styrerekruttering.