Teamutvikling

Teamutvikling

Mentor er en fortrolig samtalepartner og veileder. Personen som ser behovet for en mentor kan stå overfor spesielle utfordringer i sin jobb eller ønsker å etablere en slik relasjon for å ivareta personlig vekst og faglig sparring utenfor sitt eget selskap.  Det er en grunnleggende betingelse for vellykket sammensetning og utvikling av team at du forstår og aksepterer at folk har forskjellige personlige ferdigheter og fokus.  Mangfold er en ressurs som kan og bør utnyttes. Garuda har flere års erfaring med mentorarbeid og det å fungere som mentorer. Vi er alltid tilgjengelig for å bli forespurt om å ta en slik rolle.

Med Garuda sitt profil verktøy og personlighetstester visualiserer vi de ulike personlighetsprofiler i en organisasjon og i team.  Dermed kan du avdekke hvorfor det kan være vanskelig for noen mennesker å kommunisere med hverandre og jobbe sammen når de leverer gode resultater i andre sammenhenger.  Ofte vil du se at samarbeidsproblemer kan spores tilbake til grunnleggende forskjeller i individers personlige profiler, personlige ferdigheter og fokus.

Ved hjelp av Garuda sine verktøy kan du sette sammen prosjektgrupper, samt utvikle talent og team for å optimalisere samarbeid og resultater.
Garuda sine profilverktøy hjelper til med å gi den enkelte medarbeider innsikt i deres egen og andres profil og kan dermed  skape nye muligheter for konstruktiv og positiv teamutvikling. Ofte vil man finne at en profil ikke er optimal i fht den jobb som skal utføres.  Det kan bli nødvendig med justeringer og rolleendringer i gruppen for å vurderes for mulige feilplasseringer, samt å hjelpe medarbeideren til å utvikle og justere fokuset sitt.

Teamutvikling med Garuda sine profilerte verktøy er vanligvis basert på Fokus-modellen som er lett å kommunisere og kan brukes på alle nivåer i organisasjonen. Modellen tjener som utgangspunkt for en strukturert dialog om personlig kompetanse og kan brukes til å illustrere hvordan individets fokus kan tilpasses situasjonen, teamet, miljøet, konteksten, jobben, ansvaret etc.

Med en grunnprofil hos Garuda er det en typeindikator som viser hvilke funksjoner og oppgaver den enkelte medarbeider foretrekker og fokuserer på i sitt daglige arbeid.  Denne dekning av medarbeiderens personlige fokus er et utgangspunkt for en positiv og konstruktiv dialog om motivasjon, ansvar, utfordringer og utviklingsmuligheter og hjelper folk å oppnå større trivsel og suksess på jobben.

Dermed kan du med grunnprofilen lage arbeidsgrupper med enkeltpersoner hvis ulike fokusområder utfyller hverandre, samt analysere og optimalisere samarbeid i en gruppe.