Teamutvikling

Teamutvikling

Garuda Bergen AS bruker aktivt Garuda sine HR-verktøy i både rekruttering og teamutvikling. Garuda sin Hode-hjerte-ben modell har blant våre kunder og kandidater blitt akseptert og anerkjent som et pedagogisk, lett forståelig, funksjonelt og godt HR-verktøy

Fokusprofilen kan brukes i flere forskjellige sammenhenger. Ved rekruttering av ny leder er Fokusprofilen godt egnet til å bli kjent med teamet som skal ledes. Det å kartlegge hver enkelt medlem sitt fokusområde - og teamets samlede fokusområder - målt opp mot bedriftens strategi og mål, er nyttig når man skal diskutere hvordan man på best mulig måte skal samarbeide i team. Fokusprofilen er også et godt verktøy for å kartlegge teamets samlede kompetanse, og hvordan man kan nyttiggjøre seg denne best mulig, for å nå de planlagte mål.