Teamutvikling

Teamutvikling og fokusprofilen

Garuda har lang erfaring med teamutvikling, og kan bistå med våre verktøy og vår kompetanse i henhold til bedriftens behov. Vi kan tilby standardiserte opplegg, i tillegg til at vi kan bidra med våre verktøy og vår kompetanse inn i bedriftsinterne utviklingsprogram.

Kartlegging av teamets samlede kompetanse kan være nyttig både i rekruttering til et team – og i utviklingen av et team. Ved rekruttering av ny leder er Fokusprofilen et godt egnet verktøy som kan brukes både til å bli kjent med teamet som skal ledes, og til å kartlegge ledergruppen som stillingen inngår i. Verktøyet kan brukes til kartlegging både av enkeltpersoner og team. Det å kartlegge hver enkelt teammedlem sitt fokusområde - og teamets samlede fokusområder - målt opp mot bedriftens strategi og mål, kan gi et nyttig og konkret utgangspunkt for utvikling.