Mentoring og lederutvikling

Mentoring og lederutvikling

En mentor er en fortrolig samtalepartner og veileder for en medarbeider eller leder som ønsker en karrieremessig utvikling, eller som står overfor en endring i sin karriere. Uansett utgangspunkt er det viktig å sette fokus på personens styrker og utviklingsområder, og gjennom mentorprogrammet vil Garuda bidra til riktig fokus og energibruk. Dette mentorprogrammet gir en trygg plattform for personlig og karrieremessig utvikling. Som grunnlag for samtalene og oppfølgingen, brukes testverktøyet Garuda Kompetanseprofil.

Større, modulbaserte lederutviklingsprogram kan være både dyre og tidkrevende. I Garuda ser vi en tendens til at flere ledere i stedet velger en mentor med kompetanse til å videreutvikle lederen innen de spesifikke områdene som trenger utvikling. Dette er for mange en mer effektiv ressursbruk enn å bruke tid på et omfattende program med moduler innen områder hvor lederen kanskje ikke trenger utvikling. I tillegg ser vi at nye ledere har andre behov enn erfarne ledere, og at mentorsamtalene derfor må skreddersys den enkelte.

Kontakt oss gjerne for en samtale om hvordan vi kan bistå med mentoring og lederutvikling.