Onboarding

Onboarding (innføringsprogram) 

Et strukturert onboardingprogram skal gi nye medarbeidere en så god oppstart i sitt nye arbeidsmiljø som mulig. De nyansatte skal få en tidlig bekreftelse på at de har gjort et klokt jobbvalg.

Onboarding er en viktig del av ansettelsesprosessen og begynner i god tid før den nyansatte har sin første arbeidsdag. Det varer som regel frem til endt prøvetid, eller videre – inn i et utviklingsprogram. Onboarding blir ofte beskrevet som første trinn i prosessen Talent Management (tiltrekke, utvikle og beholde ansatte). De første inntrykkene den ansatte får av sin nye arbeidsplass kan ha avgjørende verdi for videre motivasjon og engasjement. Et godt program for onboarding vil også bidra til en raskere oppnåelse ønsket produksjonsnivå, i tillegg til en god forståelse av den nye rollen – og organisasjonens verdier.

En god onboardingprosess kan ha en positiv effekt på turn-over, og den sosiale innføringen viser seg å være minst like viktig som innføringen i selve arbeidsoppgavene (undersøkelse hos det amerikanske selskapet Corning med 40 000 ansatte, Bauer 2007).

Garuda kan bistå i utviklingen av et onboardingprogram som er tilpasset din organisasjon, enten på individ- eller overordnet nivå.