Onboarding

Onboarding

Onboarding, eller innføringsprogram for nyansatte, er et begrep som brukes for å sikre en helhetlig prosess for å gi nye medarbeidere en så god og grundig oppstart i sitt nye arbeidsmiljø som mulig.

Gjennom rekrutteringsprosessen leter arbeidsgiver og Garuda etter den best egnede kandidaten. Overfor kandidatene beskriver vi stillingen, arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og kollegaer så grundig som mulig og tegner et bilde av hvilke mål og resultater som forventes. Onboarding er en viktig del av rekrutteringsprosessen og begynner i god tid før den ansatte har sin første dag på jobb og varer til utover prøvetiden. Onboarding er ofte beskrevet som første trinn i Talent Management prosessen (tiltrekke, utvikle og beholde ansatte), og de første inntrykkene den ansatte får av sin nye arbeidsplass sitter lenge igjen. Det er forventet at den nye medarbeider viser entusiasme og viser sitt beste fra dag en, og da må organisasjonen man starter opp i gjør det samme og være godt forberedt og lederne ta eierskap til onboarding.

Forskning viser at sosialiseringsteknikkene gir positive resulateter for nye medarbeidere – blant annet bedre jobbprestasjon, høyere jobbtilfredshet, større engasjement og lojalitet. Når den ansatte får nødvendig informasjon, kunnskap og veiledning samt blir sosialisert på en systematisk måte, blir de raskere effektive organisasjonsmedlemmer og innsidere.

Garuda hjelper deg med å skreddersy et grundig og tilpasset onboarding system som er tilpasset din organisasjon.