Teoretisk fundament

Teoretisk Fundament - Hode-Hjerte-Bein modell

Når man jobber med lederutvikling er det viktig å ha et solid teoretisk fundament. Vår filosofi for lederutvikling er orientert rundt Garudas Hode-Hjerte-Bein modell. Modellen tydeliggjør den enkelte leders personlige kompetanse, og utviklingspotensialet. Videre fungerer modellen som et kartleggingsverktøy som analyserer den samlede kompetansen i de enkelte team, avdelinger og bedriften som helhet.

hodet_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens måte å løse oppgaver?
Gruppenivå: Hva kjennetegner teamets problemløsningsstrategi?
Organisasjonsnivå: Hva kjennetegner organisasjonens problemløsningskultur? Endringsorientert?

hjerte_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens samarbeidsevner?
Gruppenivå: Hva kjennetegner vår interne og eksterne måte å samhandle?
Organisasjonsnivå: Er kulturen i vår bedrift preget av åpen kommunikasjon? Hvem blir involvert, og hvem har beslutningsrett?

fot_gjennomsiktig2

Individnivå: Hva kjennetegner lederens gjennomføringsevne?
Gruppenivå: Hvor teamorientert er våre interne prestasjoner?
Organisasjonsnivå: Hvordan belønnes prestasjoner? Mangler vi kultur for dette?