Tjenester

Onboarding

Onboarding er en svært viktig del av ansettelsesprosessen og begynner i god tid før den nyansatte har sin første arbeidsdag. Et strukturert onboardingprogram skal gi nye medarbeidere en så god oppstart i sitt nye arbeidsmiljø som mulig da de første inntrykkene den ansatte får av sin nye arbeidsplass kan ha avgjørende verdi for videre motivasjon og engasjement. Det er derfor svært viktig at de nyansatte får en tidlig bekreftelse på at de har gjort et klokt jobbvalg.

Med et solid program for onboarding vil man også bidra til raskere oppnåelse av ønsket produksjonsnivå, i tillegg til en god forståelse av den nye rollen og organisasjonens verdier hos den nyansatte.

Onboarding varer som regel frem til endt prøvetid, men kan også tas videre inn i et utviklingsprogram som går over lengre tid. Vi bistår i utviklingen av et onboardingprogram som er tilpasset din bedrift, enten på individnivå eller overordnet nivå.

Vil du vite hvordan vi kan bistå bedriften din med onboarding? Snakk med oss i dag!

Mentoring og lederutvikling

En mentor er en fortrolig samtalepartner og veileder for en medarbeider eller leder som ønsker karrieremessig utvikling, eller som står overfor en endring i sin karriere. Uansett utgangspunkt er det viktig å sette søkelys på personens styrker og utviklingsområder, og gjennom mentorprogrammet bistår vi med riktig fokus og energibruk. Mentorprogrammet gir en trygg plattform for personlig og karrieremessig utvikling der vi bruker Kompetanseprofilen som grunnlag for samtaler og oppfølging.

Større, modulbaserte lederutviklingsprogram kan være både dyre og tidkrevende. Vi opplever at stadig flere ledere i stedet velger en mentor med kompetanse til å videreutvikle lederen innen de spesifikke områdene som trenger utvikling. Dette er for mange en mer effektiv ressursbruk enn å bruke tid på et omfattende program med moduler innen områder hvor lederen kanskje ikke trenger utvikling. I tillegg ser vi at nye ledere har andre behov enn erfarne ledere, og at mentorsamtalene derfor må skreddersys den enkelte.

Nysgjerrig på mentoring og lederutvikling? Kontakt oss for en samtale om hvordan vi kan bistå bedriften din.

Garuda
Executive search

Vår visjon er å skape verdier gjennom mennesker i alle våre rekrutteringsprosesser