Rekrutteringsmetodikk og analyseverktøy

Vi benytter analyseverktøy og tester fra Garuda Research Institute i Danmark i våre rekrutteringsprosesser. Garuda Research Institute er Skandinavias største leverandør av egenutviklede analyseverktøy til bruk innen rekruttering, lederutvikling, kompetansekartlegging samt team- og organisasjonsutvikling. Formålet med analyseverktøyene er å skape dialog om personkompetanse. Flere av disse verktøyene brukes av HR-avdelinger i noen av verdens største selskaper.

Analyseverktøy og tester

Våre analyseverktøy er ikke lukkede psykologiske tester, men verktøy som legger opp til åpenhet i både analyser og samtaler. Vi er overbevist om at den enkelte medarbeiders lyst og motivasjon til å arbeide med personlig utvikling er avgjørende for et positivt resultat. Vi mener derfor at det er viktig å være åpen rundt analysens metoder og resultater samt å kommunisere dette gjennom et forståelig og dagligdags språk.

Våre analyseverktøy er utviklet som samtaleverktøy der formålet er å avdekke menneskelige ressurser som har betydning for arbeidsmessig suksess. Vi er opptatt av en god dialog både for å verifisere analyseresultatene, og for at både oppdragsgiver og kandidat skal få best mulig utbytte av prosessen.

Garuda Reasearch Institute i Danmark har vært med på utviklingen av analyseverktøy siden 1982 og driver kontinuerlig utvikling og tilpassing av verktøyene. Verktøyene har vært også gjennom en omfattende utredning av STP (Stiftelsen for Tillämpad Psykologi) i Sverige.

Hode-hjerte-ben modellen

Vår filosofi for rekruttering og utvikling er orientert rundt hode-hjerte-ben modellen. Modellen gir et godt bilde av personkompetansen til den enkelte kandidaten, basert på tre grupper av personlighetstrekk:

Hode
Kognitive faktorer som evnen til å analysere, få ideer, strukturere og organisere.

Hjerte
Samværsfaktorer som evnen til å samarbeide, oppnå aksept for ideer og etablere tillitsforhold.

Ben
Gjennomføringskraft som evnen til å påta seg selvstendig resultatansvar og gjennomføre løsninger.

Kompetanseprofilen

Kompetanseprofilen er vårt mest ettertraktede analyseverktøy som er en personlighetsanalyse som måler 16 forskjellige personlighetstrekk. Analyseverktøyet er godkjent av STP (Stiftelsen for Tillämpad Psykologi) i Sverige. Våre ansatte må gjennom et fire dagers sertifiseringskurs før de kan anvende analyseverktøyet.

Kompetanseprofilen består av 320 spørsmål, og er et av markedets mest omfattende analyseverktøy. En kompetanseprofil gir en detaljert oversikt over relevante personlige ferdigheter, og et teoretisk grunnlag for vurderingen av personkompetanse.

Kompetanseprofilen gir innsikt i:

  • Hva motiverer personen?
  • Hva gir personen jobbtilfredshet?
  • Hvordan kommuniserer personen?
  • Hvordan samhandler personen med andre mennesker?
  • Hvor mye støtte trenger personen?
  • Hvordan håndterer personen endring?

Fokusprofilen

Fokusprofilen kartlegger arbeidsoppgaver den enkelte medarbeider foretrekker, og er best på. Verktøyet gir et godt utgangspunkt for dialog om arbeidsoppgaver, kompetanse og utvikling. Både på individuelt nivå og på teamnivå. Verktøyet gir også grunnlag for en kvalifisert og konstruktiv dialog om motivasjon, ansvar, utfordringer og utviklingsmuligheter.

Respondenten får presentert 64 spørsmål og gjennomsnittlig besvarelsestid er 15 minutter. Testen er basert på fire hovedtrekk, og resultatet inneholder profil, fortolkningstekst og utsagnsanalyse.

Fokusprofilen bygger på «fokusmodellen» som er basert på teorien om at i hver avdeling må fire grunnleggende funksjoner være til stede for å sikre at arbeidet fungerer. Modellen er enkel og lett å forstå, og bidrar til å skape et felles språk og en felles forståelse på alle nivåer i bedriften.

Garuda Logikk

Garuda Logikk er en logisk test. Denne gir innblikk i hvor hurtig og presist kandidaten kan løse nye oppgaver uten forhåndsviten, og består av:

Verbale oppgaver
– evne til å forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikasjon

Abstrakte oppgaver
– evne til å identifisere mønstre, etc.

Numeriske oppgaver
– evne til å fortolke og analysere numeriske data

For mer informasjon, se link: garuda.dk

Garuda
Executive search

Vår visjon er å skape verdier gjennom mennesker i alle våre rekrutteringsprosesser