Styrerekruttering & Kandidatvurdering

Styrerekruttering

Har selskapet ditt behov for ny kompetanse og ytterligere ressurser i styret? Vi bistår med styrerekruttering av både styreledere og styremedlemmer.

Et handlekraftig og kompetent styre kan være helt avgjørende for god drift og utvikling av et selskap, og samme prinsipper gjelder ved styrerekruttering som ved utvelgelse i annen rekruttering; å sikre en god sammensetning av mennesker og kompetanse. Et selskap trenger et styre som er bevisste på sine roller, sin innflytelse, og sitt ansvar.

Vi har lang erfaring med styrerekruttering, og tilbyr profesjonelle prosesser for å rekruttere styreledere og styremedlemmer for å sikre at selskapet får et best mulig utgangspunkt.

Kandidatvurdering

Ønsker dere en nøytral evaluering for å styrke beslutningsgrunnlaget i en rekrutteringsprosess bistår vi med upartisk kandidatvurdering. Kandidatvurderingen er et tilbud til selskaper som ønsker å gjennomføre deler av rekrutteringsprosessen selv, og som ønsker et nøytralt og upartisk perspektiv for å styrke beslutningsgrunnlaget i ansettelsen.

Hensikten med kandidatvurderingen er å belyse kandidatens personlige egenskaper i forhold til arbeidsoppgavene som skal bli utført i stillingen. Vurderingen består av personlighetstest, dybdeintervju og referansesjekk av kandidaten. Dette munner ut i en grundig og oversiktlig rapport over kandidatens egnethet til den aktuelle stillingen.

Garuda
Executive search

Vår visjon er å skape verdier gjennom mennesker i alle våre rekrutteringsprosesser